Opłaty

Informujemy, że opłaty członkowskie oraz opłaty na wody ogólnodostępne będą sprzedawane co środę w godzinach pomiędzy 17:00 a 19:00 począwszy od dnia 17.01.2024.

Zezwolenia na łowiska specjalne będą sprzedawane dopiero po zatwierdzeniu regulaminu przez Okręg PZW w Katowicach w wskazanych powyżej terminach.